top of page

B R U G E R B E T I N G E L S E R

_______________________________

 

 

§ 1.

Brugerbetingelser for anvendelse af applikationen Dinlokalebodega

 

 

Brugerbetingelserne er senest opdateret 12. august 2021 og er gældende indtil nye betingelser udstedes.

 

Applikationen Dinlokalebodega kan alene anvendes efter oprettelse af abonnement og ved løbende betaling for den abonnementstype, som brugeren har valgt.

 

For at være bruger af applikationen skal brugeren være fyldt 18 år.

 

 

§ 2.

Generelt

Applikationen Dinlokalebodega er udviklet af Slobodan Rajovic fra DinLokaleBodega, (” Dinlokalebodega v/Dan Rajovic”), CVR nr. 31 43 81 52, Grantofteparken 90, 2750 Ballerup.

Dinlokalebodega v/Dan Rajovic ejer, driver og administrerer applikationen D.L.B.

Brugerbetingelserne gælder for applikationen Dinlokalebodega samt services tilknyttet hertil.

Det er en betingelse for brugen af applikationen, at brugerbetingelserne accepteres, hvilket sker ved tilmelding som bruger.

Dinlokalebodega v/Dan Rajovic har alle rettigheder til indholdet i eller relateret til applikationen Dinlokalebodega herunder ejendomsret til logoer, varemærker, handelsnavn, billeder, medlemmers oplagte billeder, mediefiler, tekster m.v., som findes på applikationen.

 

§ 3

Tilmelding og brugerprofil

For at anvende applikationen Dinlokalebodega skal du tilmelde dig og oprette en profil. Oprettelse af en profil kræver, at du opgiver navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Den profil, du opretter benyttes bl.a. til medlemsregistret oprettet til brug for Dinlokalebodega v/Dan Rajovic’ kunder.

Ved oprettelse af en brugerprofil i applikationen Dinlokalebodega skal du indtaste en personlig adgangskode, som til enhver tid skal behandles fortroligt. Du må ikke oplyse din adgangskode til andre.

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig. Ved oprettelse af din profil i applikationen Dinlokalebodega, giver du samtykke til at Dinlokalebodega v/Dan Rajovic. ApS er berettiget til at registrere dine oplyste informationer.

§ 4.

Sikkerhed

Applikationen Dinlokalebodega har følgende sikkerhedskrav:

Al data, der kommunikeres frem og tilbage imellem Dinlokalebodega v/Dan Rajovic og din enhed, er krypteret. Det er derfor ikke muligt for udefrakommende at tilgå indholdet af datastrømmen imellem dig og Dinlokalebodega v/Dan Rajovic.

Der tages løbende og automatisk backup af alle data.

Du er selv ansvarlig for hemmeligholdelse af din adgangskode. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din adgangskode skal du straks skifte dit kodeord.

Ved misbrug kan din konto slettes.

§ 5.

Drift

Dinlokalebodega v/Dan Rajovic sørger efter bedste evne for at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser i applikationen, men dette kan forekomme.

Applikationen Dinlokalebodega vedligeholdes og opdateres løbende. I forbindelse med vedligeholdelse kan visse eller alle funktioner blive midlertidigt utilgængelige. Ved længerevarende opdateringer gives besked til brugerne.

Dinlokalebodega v/Dan Rajovic er ikke ansvarlig overfor brugerne i tilfælde af funktionsfejl, datafejl, mangler, driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktioner eller data i applikationen.

§ 6.

Ophør af medlemskab

Hvis du ikke længere ønsker at abonnere på applikationen Dinlokalebodega, kan du til enhver tid slette din brugerprofil. Forudbetalte abonnementsbetalinger refunderes ikke, hverken helt eller delvist.

Dinlokalebodega v/Dan Rajovic kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din aftale om brug af applikationen Dinlokalebodega og slette din brugerprofil, det være sig i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd, forsøg på misbrug, forsøg på at få adgang til andres data eller anden utilbørlig opførsel.

Ved sletning af din brugerprofil slettes samtlige de data, der er registreret på din brugerprofil og kan ikke genskabes. Du kan ikke rette nogen former for krav mod Dinlokalebodega v/Dan Rajovic såfremt din konto slettes. Ved sletning af din brugerprofil fra D.L.B. v/Dan Rajovic’ side under de nævnte omstændigheder, refunderes forudbetalte abonnementsbetalinger ikke, hverken helt eller delvist.

§ 7.

Ansvar

Dinlokalebodega v/Dan Rajovic kan ikke holdes erstatningsansvarlig for din brug af applikationen.

§ 8.

Ændringer i brugerbetingelserne

Dinlokalebodega v/Dan Rajovic kan til enhver tid og uden varsel ændre brugerbetingelserne. Den til enhver tid gældende version version findes altid i applikationen Dinlokalebodega

bottom of page